I. Uvod

Ova politika kolačića je osmišljena da vas informiše o našim praksama u vezi sa prikupljanjem informacija od vas kad god posetite našu veb stranicu, putem kolačića i drugih tehnologija za praćenje, ipak uz poštovanje vašeg prava na zaštitu ličnih podataka koji se odnose na vas. 
Naši kolačići nam omogućavaju da pronađemo informacije nakon prijavljivanja ili nam pomažu da povežemo informacije o pregledanju sa ličnim podacima kada odlučite da pristupite usluzi dostupnoj na veb stranici. 
Poverljivost informacija je trajna odgovornost i stoga se obavezujemo da ćemo s vremena na vreme ažurirati ovaj dokument sa obaveštenjem, kako primenjujemo nove prakse u vezi sa ličnim podacima ili usvajamo nove politike poverljivosti. U vezi sa obradom podataka na osnovu saglasnosti (kao što je opisano u nastavku), obavestićemo vas o svakoj promeni i zatražićemo vašu dodatnu saglasnost. 
Nećemo tražiti niti primati informacije bilo koje vrste od dece mlađe od 16 godina. 
Informacije u nastavku nude vam više detalja o postavljanju, korišćenju i administraciji kolačića koje koristi veb stranica https://www.joriside-industrialsystems.eu. Postoji i nekoliko korisnih linkova vezanih za ovu temu. 
Veb stranicu https://www.joriside-industrialsystems.eu upravlja JORIS IDE S.R.L. (sa registrovanim sedištem u Buziasu, br. 58, ulica Principala, okrug Timis, Rumunija, sa PIB brojem RO14208541, registrovan u Trgovačkom registru pod br. J35/1084/2001, u daljem tekstu “JORIS IDE”), koja koristi i svoje kolačiće i kolačiće trećih strana kako bi posetiocima ponudila bolje iskustvo pregledanja i usluge prilagođene potrebama i interesima svojih posetilaca i kupaca. Takođe vas obaveštavamo da veb stranicu hostuje veb-server mxhost.ro.

II. Zakonodavni kontekst

U skladu sa Direktivom (EU) 2002/58/EC („Direktiva o elektronskoj privatnosti“) i Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, i stavljajući van snage Direktivu 95/46/EC („GDPR“) koja se primenjuje od 25. maja 2018. godine, imamo obavezu da bezbedno upravljamo, i isključivo u navedene svrhe, ličnim podacima koje nam date korišćenjem naše veb stranice, u saglasnosti sa GDPR-om i Direktivom o elektronskoj privatnosti. 
Konkretno, GDPR zahteva od nas, prvo, da ponudimo korisniku mogućnost da izrazi ili, po potrebi, u bilo kom trenutku povuče svoju saglasnost za obradu njegovih ličnih podataka, da ispravi sadržaj njegovih ili njenih ličnih podataka ili da zahteva prenos ličnih podataka drugom rukovaocu, i drugo, da pružimo informacije korisniku o sadržaju kolačića koje koristi naša veb stranica, koje kategorije ličnih podataka korisnika obrađuju naši kolačići, šta radimo sa informacijama dobijenim pomoću kolačića i gde čuvamo odgovarajuće informacije, pružajući visok nivo sigurnosti u vezi sa informacijama koje prikupljaju kolačići, dajući korisniku mogućnost da blokira našu veb stranicu u bilo kom trenutku od pokretanja bilo kog ili svih kolačića i da se informacije prikupljene pomoću kolačića izbrišu.
Za više informacija u vezi sa sadržajem ovih zakonskih propisa, pristupite sledećim linkovima: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32002L0058 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

III. Vaša prava

GDPR daje subjektima podataka određena prava. Imate pravo pristupa i pravo na ispravku (korekciju) vaših ličnih podataka koje obrađujemo ako su ti podaci netačni. Možete zahtevati od nas da izbrišemo takve podatke ili da prestanemo da ih obrađujemo, uz određene izuzetke. Takođe možete zatražiti da prestanemo da koristimo vaše podatke u svrhe direktnog marketinga. Imate pravo da uložite žalbu organu za zaštitu podataka ako imate nedoumice u vezi sa načinom na koji obrađujemo vaše lične podatke. Gde god je to tehnički izvodljivo, možemo – na vaš zahtev – da vam pružimo lične podatke ili ih pošaljemo direktno drugom kontroloru. Ako pristup ne može da se obezbedi u razumnom vremenskom periodu, mi ćemo vam dati datum kada će informacije biti poslate. Takođe možete zatražiti dodatne informacije o: svrsi obrade, kategorijama ličnih podataka koji su uključeni, šta je bio izvor informacija i koliko dugo će se čuvati. Ako želite da iskoristite bilo koje od ovih prava, kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka na gdpr@joriside.ro, u bilo koje vreme.
UPOZORENJE! Molimo vas da koristite svoja prava mudro i zapamtite da zloupotreba prava može dovesti do vaše odgovornosti.
Kontakt podaci nacionalnog organa za zaštitu ličnih podataka su sledeći:
Nacionalni nadzorni organ za obradu ličnih podataka: Bukurešt, br. 28-30, G-ral. Gheorghe Magheru Bdv., okrug 1, poštanski broj 010336, http://www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro, +40.318.059.211; +40.318.059.212, +40.318.059.602

IV. Službenik za zaštitu ličnih podataka

Odredili smo službenika za zaštitu podataka u vezi sa svim aspektima zaštite podataka o ličnosti, i možete kontaktirati službenika za zaštitu podataka u vezi sa svim pitanjima u vezi sa obradom vaših podataka i ostvarivanjem vaših prava prema važećem zakonu, posebno ako imate pitanja ili upite u vezi sa načinom na koji obrađujemo vaše lične podatke. Adresa elektronske pošte na kojoj možete kontaktirati službenika za zaštitu podataka je: gdpr@joriside.ro

V. Vaš pristanak da koristite kolačiće

Možete da podesite svoj pretraživač da vas obaveštava o postavljanju kolačića, tako da vam njihova upotreba postane transparentna. U principu, takođe možete odbiti da prihvatite kolačiće tako što ćete izvršiti odgovarajuća podešavanja u svom pretraživaču. To, međutim, znači da možda nećete moći da koristite sve funkcije veb stranice.

VI. Šta je "kolačić”

„Internet kolačić“ (takođe poznat kao „kolačić pretraživača“ ili „HTTP kolačić“ ili jednostavno „kolačić“) je mala datoteka, koja se sastoji od slova i brojeva, koja će biti uskladištena na računaru, mobilnom terminali ili drugoj korisničkoj opremi sa koje se pristupa ovoj veb stranici (detaljnije pročitajte na https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie).
Kolačić se instalira putem zahteva koji veb server šalje pretraživaču (npr.: Internet Explorer, Chrome, Firefox) i potpuno je „pasivan“ (ne sadrži softver, računarske viruse ili špijunski softver i ne može pristupiti informacijama na hard disku korisnika).
Kolačić se sastoji od dva dela: imena i sadržaja vrednosti kolačića. Štaviše, trajanje takvog kolačića je određeno i tehnički samo veb server koji je poslao kolačić može mu ponovo pristupiti kada se korisnik vrati na veb stranicu povezanu sa odgovarajućim veb serverom.
Kolačići sami po sebi ne zahtevaju lične podatke da bi se koristili i, u većini slučajeva, ne identifikuju lično korisnike interneta.
Postoje dve glavne kategorije kolačića:
Kolačići sesije – oni se privremeno čuvaju u fascikli kolačića veb pretraživača, tako da ih može zapamtiti sve dok korisnik ne napusti odgovarajuću veb stranicu ili zatvori prozor pretraživača.
Trajni kolačići – oni se čuvaju na hard disku računara ili opreme u trajanju koje konfiguriše veb stranica koja ih je postavila. Ovu vrstu kolačića korisnik može da izbriše u bilo kom trenutku koristeći podešavanja pretraživača.

VII. Koje su prednosti kolačića

Kolačić sadrži informacije koje povezuju veb pregledač (pregledač koji koristite, kao što je Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, itd.) sa određenim veb serverom, tačnije serverom koji hostuje našu veb stranicu. Ako pregledač ponovo pristupi tom veb serveru, može da pročita informacije koje su već uskladištene i da reaguje u skladu sa tim. Kolačići pružaju korisnicima prijatno iskustvo pregledanja i podržavaju napore mnogih veb stranica da pruže udobne usluge za korisnike, npr. postavke poverljivosti na mreži, jezičke opcije veb-sajta, korpa za kupovinu ili relevantni publicitet.

VIII. Koliki je životni vek kolačića?

Kolačićima administriraju veb serveri. Životni vek kolačića može značajno da varira u zavisnosti od svrhe za koju je postavljen. Neki kolačići se koriste samo za jednu sesiju (kolačići sesije) i više se ne čuvaju kada korisnik napusti veb stranicu, dok se drugi kolačići čuvaju i ponovo koriste kad god se korisnik vrati na tu veb stranicu (trajni kolačići). Međutim, korisnik može obrisati kolačiće u bilo kom trenutku.

IX. Kako koristimo kolačiće na ovoj veb stranici

Svoje kolačiće smo klasifikovali u sledeće kategorije kako bismo vam olakšali razumevanje zašto su nam potrebni:
i. Strogo neophodni – oni se koriste da bi naš rad na veb stranici bio efikasniji. Ovi kolačići ne prikupljaju informacije o vama, koje bi se mogle koristiti za oglašavanje ili za snimanje vaših aktivnosti na mreži. Bez takvih kolačića, ova veb stranica ne bi radila ispravno. 
ii. Performanse – koriste se za analizu rada naše veb stranice i kako možemo da je poboljšamo, na primer, koje stranice su najgledanije ili da li dobijate poruke o grešci. Ovi kolačići ne prikupljaju informacije koje bi mogle da vas identifikuju, svi podaci su anonimni.  Korišćenjem vaše veb stranice izražavate svoju saglasnost za korišćenje kolačića „performanse“. Ako ih blokirate, ne možemo predvideti kako će veb stranica raditi za vas. 
iii. Funkcionalnost – ovo vam pomaže da poboljšate svoje iskustvo. Oni mogu da snime promene koje napravite na veb stranici. Informacije koje prikupljaju mogu biti anonimne. Takve informacije se striktno odnose na našu veb stranicu i ne mogu pratiti druge veb stranice koje posećujete. Imate mogućnost da blokirate ili dozvolite korišćenje takvih kolačića, ali njihovo blokiranje znači da više ne možemo da pružamo određene usluge. Takođe je moguće da njihovim blokiranjem nećemo moći da zapamtimo da vam nije bila potrebna određena usluga.
iv. Ciljanje/oglašavanje – oni se koriste za razmenu određenih informacija sa trećim licima sa kojima se oglašavamo, kako bismo znali kako ste došli na našu veb stranicu. Takođe možemo koristiti kolačiće da identifikujemo delove veb stranice za koje ste zainteresovani. Zatim koristimo ove informacije da bismo vam prikazali oglase i stranice za koje verujemo da bi vas mogle zanimati, kako bismo prilagodili način na koji komuniciramo sa vama ili da bismo prilagodili sadržaj komunikacija koje vam šaljemo.
Ako želite, možete odlučiti da se odreknete ovih kolačića. Prilagođavanje sadržaja znači da uključuje informacije koje odražavaju interesovanje koje ste pokazali za sadržaj naših stranica sa ponudama promocija za koje verujemo da bi vas mogle zanimati, a kako bismo poboljšali način na koji odgovaramo na vaše zahteve.

X. Vrste kolačića koje smo koristili

1. Analiza veb stranice pomoću Google analitike: Koristimo Google analitiku, uslugu veb analize kompanije Google Inc na našoj stranici kako bismo kontinuirano poboljšavali internet stranicu. Google analitika koristi kolačiće koji se čuvaju na vašem računaru i koji omogućavaju analizu korišćenja internet stranice.
Google će koristiti prikupljene informacije da proceni vaše korišćenje internet stranice, da pripremi izveštaje o aktivnostima internet stranice i da nam pruži usluge u vezi sa korišćenjem internet stranice.
Možete odbiti upotrebu kolačića tako što ćete izvršiti odgovarajuća podešavanja u svom pretraživaču. Želimo da naglasimo, međutim, da u ovom slučaju ne možete koristiti u potpunosti sve funkcionalnosti ove internet stranice.
Dodatne informacije u vezi sa zaštitom podataka u Google analitici možete pronaći ovde https://www.google.com/analytics/terms/us.html
2. Facebook Piksel: Koristimo Facebook piksel na našoj veb stranici. Facebook piksel nudi mogućnost praćenja ponašanja korisnika nakon što su preusmereni na neku od naših veb stranica klikom na Facebook oglas. Prikupljeni podaci su za nas anonimni, stoga ne možemo donositi zaključke u vezi sa identitetom korisnika, a mi lično ne prenosimo lične podatke na Facebook.
Možete odbiti upotrebu kolačića tako što ćete izvršiti odgovarajuća podešavanja u svom pretraživaču.
3. Google Ads: Koristimo Google Ads praćenje konverzija na našem veb-sajtu da bismo razumeli šta se dešava nakon što klijent klikne na naša saopštenja. Kada klijent izvrši radnju koju smo definisali kao vrednu, takve radnje klijenata se nazivaju konverzije.
Pregled ovih podataka u našim izveštajima može nam pomoći da razumemo kako nam oglašavanje pomaže da postignemo važne ciljeve za naše poslovanje. Možete trajno da deaktivirate upotrebu kolačića od strane Google-a tako što ćete pristupiti sledećoj vezi za instaliranje dodatka koji se tamo nalazi: https://www.google.com/settings/ads/plugin
4. SmartLook analiza: Na našoj veb stranici koristimo SmartLook, alat za veb analizu od Smartsupp.com s.r.o., da bolje razumemo potrebe korisnika (na primer, koliko vremena provode na stranicama, na koje veze biraju da kliknu, šta rade, a šta ne vole da rade) i kako bi optimizovali pruženu uslugu i korisničko iskustvo.
SmartLook čuva takve informacije u anonimnom korisničkom profilu. Ni SmartLook, ni mi, nikada nećemo koristiti takve informacije da bismo identifikovali pojedinačne korisnike ili da ih preklapamo sa dodatnim podacima o pojedinačnom korisniku.

XI. Kako možete zaustaviti kolačiće

Deaktivacija i odbijanje primanja kolačića mogu učiniti određene veb stranice nepraktičnim ili teškim za posetu ili korišćenje. Pored toga, odbijanje prihvatanja kolačića ne znači da više nećete primati/videti reklame na mreži. 
U pretraživaču je moguće podesiti da više ne prihvata ove kolačiće ili ga možete podesiti da prihvata kolačiće sa određene veb stranice. Međutim, ako, na primer, niste prijavljeni pomoću kolačića, nećete moći da ostavljate komentare. 
Svi savremeni pretraživači nude mogućnost promene podešavanja kolačića. Ova podešavanja se obično nalaze u vašem pretraživaču pod „opcijama“ ili u meniju „preference“. Sledeće veze mogu biti korisne u razumevanju ovih podešavanja ili možete da koristite opciju „pomoć“ pregledača za više detalja.

Podešavanja kolačića u Internet Explorer-u
Podešavanja kolačića u Chrome-u
Podešavanja kolačića u Firefox-u
Podešavanja kolačića u Safari-u

Za podešavanje generisanja kolačića koje generišu treće strane, takođe možete da konsultujete veb stranicu: http://www.youronlinechoices.com/ro/
Ako želite da saznate više informacija o kolačićima i za šta se oni koriste, preporučujemo sledeće veze: Sve o kolačićima i vodiču za Microsoft kolačiće
IAB Rumunija pruža sledeću veb stranicu za više informacija u vezi sa poverljivošću oglašavanja na mreži: http://www.youronlinechoices.com/ro/

XII. Čuvanje informacija koje prikupljaju kolačići

Informacije dobijene pomoću kolačića čuvaju se pod visokim bezbednosnim uslovima od strane veb servera, odnosno servera koji hostuje našu veb stranicu.
Uveravamo vas da naš veb server mora da bude u skladu sa visokim bezbednosnim zahtevima u pogledu informacija koje prikupljaju kolačići, pri čemu se zahteva da striktno poštuje obaveze koje nameće važeće zakonodavstvo.
Podaci koje prikupljamo o vama pristupom našoj veb stranici neće biti deljeni sa trećim licima.

XIII. Bezbednost ličnih podataka

Održavaćemo fizičke, tehničke i administrativne garancije za zaštitu poverljivosti ličnih podataka i informacija koje pružate korišćenjem ove veb stranice.
Stalno ažuriramo i testiramo našu bezbednosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup vašim ličnim podacima isključivo na one zaposlene koji moraju da znaju takve informacije kako bismo vam pružili pogodnosti ili usluge. Pored toga, obučavamo naše zaposlene o važnosti poverljivosti i o održavanju poverljivosti i bezbednosti vaših informacija.
U slučaju curenja ličnih podataka, učinićemo sve da ih uklonimo i procenimo nivo rizika u vezi sa curenjem u skladu sa našom politikom kršenja privatnosti ličnih podataka. Ako se utvrdi da curenje može dovesti do fizičke, materijalne ili nematerijalne štete za vas (kao što je diskriminacija, krađa identiteta, prevara ili finansijski gubitak), kontaktiraćemo vas bez nepotrebnog odlaganja, osim ako je drugačije određeno zakonom. Svi naši koraci biće preduzeti u punoj saradnji sa nadležnim nadzornim organom.

XIV. Bezbednosni aspekti u vezi sa kolačićima

Kolačići nisu računarski virusi! Oni koriste obične tekstualne formate. Oni se ne sastoje od delova koda, stoga se ne mogu izvršiti i ne mogu se automatski pokrenuti.  Shodno tome, ne mogu da se dupliraju ili repliciraju preko drugih mreža da bi se ponovo pokrenuli ili replicirali. Pošto ne mogu da obavljaju takve funkcije, ne mogu se smatrati kompjuterskim virusima.
Kolačići se i dalje mogu negativno koristiti. Pošto čuvaju informacije o preferencijama korisnika i istoriji pregledanja, kako na određenoj veb stranici tako i na nekoliko veb stranica, kolačići se mogu koristiti kao oblik špijunskog softvera. Mnogi proizvodi za zaštitu od špijunskog softvera su svesni ove činjenice i stalno označavaju kolačiće za brisanje tokom brisanja ili antivirusnog/antišpijunskog skeniranja.
Generalno, pretraživači imaju integrisana podešavanja privatnosti koja obezbeđuju različite nivoe prihvatanja kolačića, period važenja i automatsko brisanje nakon što korisnik poseti određenu veb stranicu.
Pošto je zaštita identiteta veoma vredna i pravo je svakog korisnika interneta, preporučljivo je znati koje potencijalne probleme mogu izazvati kolačići. Pošto se preko njih informacije neprestano šalju u oba smera između pretraživača i veb stranice, ako haker ili neovlašćena osoba interveniše duž putanje prenosa podataka, informacije sadržane u kolačiću mogu biti presretnute.  Iako se ovo dešava veoma retko, može se desiti ako pregledač na koji je server povezan koristi nešifrovanu mrežu (npr.: neobezbeđenu Wi-Fi mrežu).
Drugi napadi trovanja kolačićima uključivali su pogrešna podešavanja kolačića na serverima. Ako veb stranica od pretraživača ne zahteva isključivo šifrovane kanale, hakeri mogu da iskoriste ovu ranjivost da prevare pregledače da šalju informacije preko neobezbeđenih kanala. Hakeri koriste informacije za neovlašćeni pristup određenim veb stranicama. Važno je da budete pažljivi u izboru najprikladnijeg metoda zaštite ličnih podataka.

XV. Izmene politike kolačića

Možemo s vremena na vreme ažurirati ovaj informativni dokument objavljivanjem nove verzije na ovoj veb stranici.
Imajući u vidu da se propisi o zaštiti podataka o ličnosti, tumačenje državnih organa, preporuke nadzornih organa s vremena na vreme menjaju i unapređuju, očekuje se i promena ovog obaveštenja o privatnosti i uslovima korišćenja. Zadržavamo pravo da izmenimo ovaj informativni dokument u bilo kom trenutku, iz bilo kog razloga i bez prethodnog obaveštenja. Svaka izmena naše politike poverljivosti biće prikazana na ovoj stranici, tako da ćete biti upoznati sa našim politikama korišćenja. Odredbe sadržane u ovom dokumentu zamenjuju sve prethodne najave ili izjave u vezi sa našim praksama poverljivosti i u vezi sa odredbama i uslovima koji regulišu korišćenje ove veb stranice.

XVI. Savet za bezbedno i odgovorno pregledanje zasnovano na kolačićima

Zbog njihove fleksibilnosti i činjenice da većina najvećih i najposećenijih veb stranica koristi kolačiće, oni su skoro neizbežni. Deaktiviranje kolačića neće dozvoliti korisniku pristup najrasprostranjenijim i najčešće korišćenim veb stranicama, kao što su YouTube, Gmail, Yahoo i drugi.
Evo nekoliko saveta koji će vam pomoći da bezbrižno pretražujete uz pomoć kolačića: Prilagodite podešavanja kolačića vašeg pretraživača tako da odražavaju nivo bezbednosti koji kolačići koriste za vas koji vam odgovara.
a) Ako vam kolačići ne smetaju i ako ste jedina osoba koja koristi računar, možete podesiti dugi rok za čuvanje istorije pregledanja i podataka o ličnom pristupu.
b) Ako ste na deljenom računaru, trebalo bi da razmislite o postavljanju pregledača da briše pojedinačne podatke pregledanja svaki put kada zatvorite pregledač. Ovo je varijanta za pristup veb stranicama koje postavljaju kolačiće i brišu sve informacije o poseti prilikom zatvaranja sesije pregledanja.
c) Instalirajte antišpijunske aplikacije i redovno ih ažurirajte. Mnoge aplikacije za otkrivanje i prevenciju špijunskog softvera uključuju napade veb stranica. Na taj način onemogućavaju pregledaču da pristupi veb stranicama koje bi mogle da iskoriste ranjivosti pregledača ili da preuzimaju zlonamerni program. Uverite se da pregledač uvek bude ažuriran. Mnogi napadi trovanja kolačićima su napravljeni iskorišćavanjem ranjivosti starijih verzija pretraživača.
Kolačići su svuda i ne mogu se izbeći ako želite da uživate u pristupu najboljim i najvećim veb lokacijama – lokalnim ili međunarodnim. Sa jasnim razumevanjem načina na koji funkcionišu i prednosti koje nude, možete preduzeti neophodne bezbednosne mere kako biste sa sigurnošću mogli da koristite internet.

XVII. Pitanja, upiti, žalbe

Ako imate pitanja u vezi sa vašim ličnim podacima ili ako želite da ostvarite svoja prava ili ako imate pitanja ili pritužbi, kontaktirajte nas slanjem e-pošte službeniku za zaštitu podataka na gdpr@joriside.ro
Ako ne želite da koristimo informacije koje ste nam dali, pošaljite nam e-poštu na gdpr@joriside.ro sa naslovom „Ne, ne koristite moje podatke“ i svojim imenom.
Da biste ažurirali ili ispravili svoje lične podatke, obratite se službeniku za zaštitu podataka na gdpr@joriside.ro.